Kitt Peak Day

[ < Previous ]  [ Index ]  [ Next > ]

IMG_4761

[ < Previous ]  [ Index ]  [ Next > ]